Home

Szabályszerűségi ellenőrzés

A szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzés lefolytatása során a Kincstár ellenőrzési jogköre az Áht. 68/B. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás, térségi fejlesztési tanács és az általuk irányított költségvetési szerv Főoldal > Nem lakossági ügyfelek > Önkormányzatok > Szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzés. Szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzés. Kapcsolódó anyagok. Módszertan, (4.26 MB, PDF) 1_melléklet_belső_kontrollrendszer_munkalap_20190402_modositasok elfogadasaval, (175 KB, XLSX szabályszerűségi ellenőrzés: annak megállapítására irányul, hogy a vizsgált szervezet vagy szervezeti egység működése, tevékenysége megfelelően szabályozott- e, illetve, hogy a vonatkozó szabályozás érvényre jut-e teljesítmény-ellenőrzés: a szervezet által ellátott tevékenységek

Szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzés

 1. A kincstári szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzés kiterjed: - a számviteli szabályok szerinti könyvvezetési kötelezettség vizsgálatára, - az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet szerint teljesítendő adatszolgáltatások szabályszerű teljesítésének.
 2. A szabályszerűségi ellenőrzés annak megállapítására irányul, hogy a vizsgált szervezet vagy szervezeti egység működése, tevékenysége megfelelően szabályozott- e, illetve, hogy a vonatkozó szabályozás érvényre jut-e. A teljesítmény-ellenőrzés ezzel szemben teljesítményelvárásokat vizsgál: a szervezet álta
 3. Módszertan az önkormányzati alrendszer szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzésére Módszertan az önkormányzati alrendszer szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzésére. A módszertan melléklete
 4. Szabályszerűségi ellenőrzés. Annak megállapítására szolgál, hogy a vizsgált szervezet vagy szervezeti egység működése, tevékenysége megfelelően szabályozott-e, illetve, hogy a vonatkozó szabályozás érvényre jut-e. A szabályszerűségi ellenőrzés az ellenőrzés tárgyára vonatkozó szabályok betartásának vizsgálata
 5. a) a szabályszerűségi ellenőrzés arra irányul, hogy az adott szervezet vagy szervezeti egység működése, illetve tevékenysége megfelelően szabályozott-e, és érvényesülnek-e a hatályos jogszabályok, belső szabályzatok és vezetői rendelkezések előírásai
 6. 5.3.3. Tartalma A belső ellenőrzés típusai • rendszerellenőrzés • teljesítmény ellenőrzés • szabályszerűségi ellenőrzés • informatikai ellenőrzés • témaellenőrzés A belső ellenőrzési tevékenység tervezése • a tervezés alapelvei • a tervezés előkészítése • tervezés és kockázatelemzé

A szabályszerűségi ellenőrzés keretében az ÁSZ - minden pártra egységes ellenőrzési program alapján - értékeli, hogy a pártok által közzétett pénzügyi kimutatások a törvényi előírásoknak megfeleltek-e, a könyvvezetés és a gazdálkodás során betartották-e a vonatkozó jogszabályi és belső előírásokat. Szabályszerűségi ellenőrzés Kapukom Kft. A gazdasági társaság tevékenységének szabályszerűségi és gazdaságossági vizsgálata A jogszabályoknak megfelelő eljárás és elszámolás 2016. év Pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzés Dokumentumokon alapuló

Szabályszerűségi ellenőrzés Pénzügyi ellenőrzés Rendszerellenőrzés Teljesítmény-ellenőrzés Informatikai ellenőrzés annak ellenőrzése, hogy az adott szervezet vagy szervezeti egység működése, illetve tevékenysége megfelelően szabályozott-e, és érvényesülnek a hatályos jogszabályok, belső szabályzatok és vezető átfogó ellenőrzések. A szabályszerűségi ellenőrzés szervezetekre és azok működésére, illetve tevékenységekre, programokra, a kapcsolódó pénzügyi folyamatokra, elszámolásokra és az azokról való beszámolásokra irányul. Célja azok törvényességének, szabályszerűségének megítélése A szabályszerűségi ellenőrzés arra irányul, hogy az adott szervezet vagy szervezeti egység működése, illetve tevékenysége megfelelően szabályozott-e, és érvényesülnek-e a hatályos jogszabályok, belső szabályzatok és vezetői rendelkezések előírásai. szabályszerűségi ellenőrzés: 2018. é Szabályszerűségi ellenőrzés Pénzügyi ellenőrzés 8Rendszerellenőrzés Teljesítmény-ellenőrzés Informatikai ellenőrzés Utóellenőrzés Ellenőrzések összesen Ellenőri napok összesen saját terv1 terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény Közös Önkormányzati hivatal 5 c) -c

Szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzés a helyi

Ellenőrzés típusa: szabályszerűségi ellenőrzés Ellenőrzött időszak: 2017. év Ellenőrzés kapacitásigénye: 16 revizori nap Ellenőrzés ütemezése: I. negyedév 5. Ellenőrzés célja: Annak ellenőrzése, hogy az intézménynél a belső kontrollkörnyezet kialakítása a jogszabályi előírásokna Címke: szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzés Dr. Horváth Ildikó államtitkár (EMMI): nem megengedhető, hogy egészségügyi intézmények vezetői ne tartsák be a gazdálkodásukra vonatkozó törvényi előírásoka

Az ÁSZ szerint mindenről tájékoztatták a Jobbikot | HíradóMagyar Államkincstár - Állampénztári Ügyfélszolgálat

Módszertan az önkormányzati alrendszer szabályszerűségi

A belső ellenőrzés éves tervének elkészítése során figyelembe vételre kerültek: - az önkormányzati szintű stratégiai ellenőrzési terv, - az ellenőrzési tervet megalapozó kockázatelemzés eredménye, ami a kockázat felmérés alapján készült el a Polgármesteri Hivatalnál, az Önkormányzatoknál, Szabályszerűségi ellenőrzés Pénzügyi ellenőrzés Rendszerellenőrzés Teljesítmény-ellenőrzés Informatikai ellenőrzés Utóellenőrzés7 Ellenőrzések összesen Ellenőri napok összesen saját terv1.

(ellenőrzés célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenőrzött időszak) Bevételkiesés, többlet év közben pénzügyi szabályszerűségi 2010.10.18-2010.10.29. 10 munkanap (1 ellenőr) Étkezők nyilvántartása, térítési díjak ellenőrzése 18 óvodában Cél Az ellenőrzés célja: Annak megállapítása, hogy az intézményi nyilvántartások teljes körűek és pontosak -e. Az ellenőrizendő időszak: 2019. január 1.- 2019. december 31. Az ellenőrzés típusa: szabályszerűségi ellenőrzés Az ellenőrzés módszerei: dokumentumok, nyilvántartások ellenőrzés Ellenőrzés időpontja Ellenőrzést végző szerv neve Ellenőrzés tárgya Ellenőrzése helyszíne 1. 2017.02.09. Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Csongrád Megyei Kirendeltsége Szabályszerűségi, témaellenőrzés - az intézményben zajló mentálhigiénés munka megvalósulása Csongrád Megyei Napsugár Otthon.

Pénzügy Sziget - Pénzügy Szige

szabályszerűségi ellenőrzés 10. Pótlékok körének és mértékének meghatározása. (Kérdőív: 3,4,14,15) A pótlékok köre és mértéke szabályszerű meghatározásának ellenőrzése A jogszabályi előírások be nem tartása, illetve figyelmen kívül hagyása szabályszerűségi ellenőrzés 11. Szociális ellátások Szabályszerűségi, naturális, pénzügyi-gazdasági, szervezeti működés elemi. ellenőrzés, felügyeleti ellenőrzés, könyvvizsgálat, belső ellenőrzés, belső pénzügyi audit, stb.) INTOSAI 1977: Az ellenőrzés nem cél, hanem olyan szabályozó rendszernek a nélkülözhetetlen része, mely az A belső ellenőrzés célja Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek, valamint a költségvetési szervek A bizonyosságot adó belső ellenőrzési típusok a szabályszerűségi, pénzügyi, rendszer- és teljesítményellenőrzések, valamint informatikai rendszerellenőrzések Szabályszerűségi ellenőrzés. Módszere: dokumentumok, nyilvántartások. ellenőrzése. ÉMJV Polgármesteri Hivatala 2016. IV. n. év. 20 ellenőri nap 2015. 11. 01-től. 2016. 09. 30-ig Sor-szám Az ellenőrzés tárgya Az ellenőrzés célja Azonosított kockázati tényezők . Az ellenőrzés típusa Szabályszerűségi ellenőrzés. Helyszíni ellenőrzés során a díjrendeletet megalapozó kalkulációk, díjak megállapításának bizonylatai mintavételes vizsgálata, díjak alapjául szolgáló nyilvántartások ellenőrzése, 2007.01.01-2007.12.31. 2008.III. n.év /3 szakértői nap Közbeszerzések szabályozottsága és.

Szabályszerűségi/ Pénzügyi ellenőrzés Szalkatávhő Kft. I. negyedév 26 ellenőri nap . Az ellenőrzés tárgya Az ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrizendő időszak Azonosított kockázat A 2017. évben tervezett szabályszerűségi, rendszer és pénzügyi vizsgálatokat a Belső ellenőr teljesítette. Soron kívül egy ellenőrzés valósult meg. A tervben szereplő vizsgálatokat a belső ellenőr 2017. évben elvégezte. A belső ellenőr funkcionális függetlensége biztosított volt, ellenőrzést akadályozó tényező ellenőrzés előkészítésében, a felkészülésben, a feladatok megtervezésében is. Az elemi beszámoló pénzügyi (szabályszerűségi) ellenőrzésének módszerta-nát - a NAO financial audit folyamatmodellje adaptálásával - e követel-mények szem előtt tartásával dolgoztuk ki. A módszertannal célunk é

370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a költségvetési ..

 1. (ellenőrzés célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenőrzött időszak) Bevételkiesés, többlet év közben pénzügyi szabályszerűségi 2010.10.18-2010.10.29. 10 munkanap (1 ellenőr) Étkezők nyilvántartása, térítési díjak ellenőrzése 18 óvodában Cél
 2. szabályszerűségi és IT ellenőrzés módszere: dokumentum ellenőrzés; az IT folyamat vizsgálata interjúval pénzügyi és számviteli csoport Házi pénztár rovancsolása a bizonylatok szabályszerűsége, a pénzkészlet ellenőrzése, bankjegyvizsgálat típusa: szabályszerűségi
 3. Szabályszerűségi ellenőrzés 9 13 120 121 Szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés 8 9 76 76 Rendszerellenőrzés 1 2 3 12 Teljesítmény-ellenőrzés 1 1 3 4 Szabályszerűségi és rendszerellenőrzések 3 2 14,5 20 Szabályszerűségi, pénzügyi és rendszerellenőrzések 2 4 20 40 Összesen 24 31 236,5 27

Megkezdődött négy párt ellenőrzése - ÁSZ Hírportá

Ellenőrzés típusa: rendszerellenőrzés Ellenőrzött időszak: 2008. év 10Európa Uniós pályázatok vizsgálata Ellenőrzés típusa: szabályszerűségi ellenőrzés Ellenőrzött időszak: 2009. év Készítette: Jóváhagyta: Belső ellenőrzési vezető Fővárosi Bíróság elnöke sk. sk A szabályszerűségi ellenőrzés során azt vizsgálják, hogy a pénzügyi műveletek szabályszerűek-e. A teljesítmény-ellenőrzés arra keresi a választ, hogy az uniós források felhasználása gazdaságos, költséghatékony és eredményes-e. A Számvevőszéket kamaráknak nevezett ellenőrzési csoportok alkotják Szabályszerűségi ellenőrzés II. negyedév 2 fő 26 szakértői nap . Ellenőrzendő folyamatok és szervezeti egységek Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgya, ellenőrzött időszak) Azonosított kockázati tényezők (*

Ellenőrzés típusa: szabályszerűségi ellenőrzés. Határidő: 2017. február- március hó 2. Önkormányzat által kijelölt intézmény (Téglási Bölcsőde, Családsegítő-, és Gyermekjóléti Szolgálat) komplex jellegű, felügyeleti ellenőrzése. Komplex - ellenőrzési feladat Ellenőrzés tárgya: Belső kontrollrendszer fejlesztése, (vezetői kontrollok) vezetői kontrollrendszer értékelése. Ellenőrzés típusa: szabályszerűségi ellenőrzés

Szabályszerűségi ellenőrzés 2008 4. 2008.évi költségvetési beszámoló vizsgálata Szabályszerűségi ellenőrzés 2008 5. Leltározás, selejtezés és vagyonvédelem Szabályszerűségi ellenőrzés 2008 6. Házipénztár működésének szabályozottsága Szabályszerűségi ellenőrzés 200 a szabályszerűségi ellenőrzés keretében annak vizsgálata, hogy az adott szervezet vagy szervezeti egység működése, illetve tevékenysége megfelelően szabályozott-e, és érvényesülnek-e a hatályos jogszabályok, belső szabályzatok és vezetői rendelkezések előírásai; a pénzügyi ellenőrzés, melynek célja az adott. 2016. évi normatíva ellenőrzés (Ellenőrzött szervezeti egység: NESZI nappali ellátás, szociális étkezés, házigondozás) Nagykanizsai Gazdasági Ellátó Szervezet (NaGESZ) Nagykanizsa, Fő út 8. Szabályszerűségi ellenőrzés. Pénzgazdálkodási jogkörök gyakorlásának rendje és szabályozottsága a gazdálkodás folyamatában Egyéb szabályszerűségi ellenőrzés (89 5.2. Teljesítmény-ellenőrzés (90 5.3. Átfogó ellenőrzés (91 6. Az Állami Számvevőszék egyéb feladatai (91 III. Az Állami Számvevőszék Irányítása és szervezete (92 7. Az irányítás fontosabb jellemzői, eszközei (tervek, szabályzatok, testületek) (9 2. 2009.évi költségvetési beszámoló vizsgálata Szabályszerűségi ellenőrzés 2009 3. Szervezet működési rendjét tartalmazó szabályzatok aktualizálása Szabályszerűségi ellenőrzés 2010 4. Pénz és értékkezelés, házipénztár működésének ellenőrzése Szabályszerűségi ellenőrzés 2010 5

2.) Szabályszerűségi ellenőrzés: A gazdasági társaságok által használt gépjárművek menetokmányai vezetésének és az üzemanyag felhasználás elszámolásának ellenőrzése (Ózdi Vízmű Kft., Ózdszolg Nonprofit Kft., Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft., Ózdi Hulladékgazdálkodási Kft., Ózdi Távhő Kft.) - soro Az ellenőrzés típusa: pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzés Az ellenőrzés ütemezése: a polgármesterrel és a jegyzővel történő egyeztetés szerint Ellenőrzési kapacitás: szükséglet szerint 2.) Az ellenőrzés tárgya: Kazincbarcika Város Önkormányzatánál a rendészeti tevékenység vizsgálata A most lezárult szabályszerűségi ellenőrzés megállapította, hogy a NAV személyi jövedelemadóval kapcsolatos egyes tevékenységei szabályozottak és szabályszerűek voltak. Egy korábbi ÁSZ ellenőrzés hasznosulásaként a belső kontrollrendszer részét képező ellenőrzési nyomvonalat 2014 novemberére megfelelően.

Állami Számvevőszék - Wikipédi

Az ÁSZ ellenőrzési tapasztalatai a belső ellenőrzés meghatározó arányban - az intézmények 90,7%-ánál és az önkormányzatok 96,7%-ánál - nem működött hatékonyan, mert nem tárta fel a belső kontrollrendszer hiányosságait és a gazdálkodás szabályszerűségi hibáit szabályszerűségi ellenőrzés: A feltárt javaslatokra intézkedési terv készült. Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Integritásmenedzsment Főosztály Kiemelt Ügyek Osztálya: 885/2019: EGYES MEGBÍZÁSI, VÁLLALKOZÓI, KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ BESZERZÉSEK: 2019.03.28. nem releváns: szabályszerűségi. Szabályszerűségi ellenőrzés Gyulai Törvényszék Gazdasági Hivatala 2015. március 2 - 31. 20 ellenőri nap (1 fő) 4. Az állami vagyon törvényszék általi kezelése Cél: az állami vagyon vagyonkezelő által folytatott megóvása, gyarapítása, szabályokna Az ÁSZ financial audit módszertana alapján végrehajott ellenőrzés. systems audit A hatályos jogszabályi terminológiának megfelelően a rendszerellenőrzés a legtágabb hatókörű ellenőrzési típus, amely tartalmazza a szabályszerűségi, a pénzügyi és a teljesítmény ellenőrzés elemeit, módszereit is. value for money (vfm. szabályszerűségi ellenőrzés 2015.II. negyedév Terv szerint megvalósult 3. Az állami vagyon vagyonkezelő által folytatott megóvása, gyarapítása, szabályoknak megfelelő hasznosítása és a vagyonkezelő szerződéses kötelezettségeinek teljesítése 2012-2013-2014. évek rendszer ellenőrzés 2015. II. negyedév Terv szerin

2 A belső ellenőrzés célja Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvénynek, valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletnek megfelelően a költségvetési szervek kötelesek belső ellenőrzési rendszert működtetni abból a célból, hogy a Község Polgármestere és intézményei. Szabályszerűségi ellenőrzés - - Pénzügyi ellenőrzés - - Rendszer ellenőrzés 17 17 Ebből Soron kívüli ellenőrzés - - Ellenőrzések összesen 17 17 . 6 A tervezett vizsgálatok csoportosítása (Makó): 2. Az ellenőrzés típusa szerint Ellenőrzés típusa Tervezett ellenőrzések száma. 2. Pénzügyi ellenőrzés 3. Utóellenőrzés 4. Rendszerellenőrzés Ellenőrzött időszak A törvényszék, valamint a járásbíróságok között szállításra kerülő ügyiratok átadás-átvételének vizsgálata. Szabályszerűségi ellenőrzés 2014.01.01-2015.12.31 A beszámoló valódisága, ezen belül a mérleg leltárra SEGÉDLET A PÁRTOK GAZDÁLKODÁSA TÖRVÉNYESSÉGÉNEK PÉNZÜGYI SZABÁLYSZERŰSÉGI ELLENŐRZÉSÉHEZ 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzési Főcsoport Pártok é

Szabályszerűségi ellenőrzés 2012. 02.01. 2012.06.30. 1 óra Title: ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV MINTA Author: Krizmanichné Magyari Klára Last modified by: Önkorm. Csögle Created Date: 4/23/2012 12:07:00 PM Other titles: ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV MINTA. Ma 2020. november 25., szerda, Katalin napja van. Holnap Virág napja lesz

XV. kerületi Belső Ellenőrzés 2015. évi vizsgálata

Az ellenőrzés célja: A tárgyi eszközök és készletek nyilvántartása, számviteli elszámolása, leltározása, raktározása szabályszerűségének ellenőrzése Az ellenőrizendő időszak: 2009. év Szükséges ellenőrzési kapacitás: 50 ellenőri nap Az ellenőrzés típusa és módszere: szabályszerűségi ellenőrzés szabályszerűségi ellenőrzés Balatonalmádi Város Önkormányzata, az adatszolgáltatásért: Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal, Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár 2020. II. félév 10 belső ellenőri nap 6. Munkamegosztási megállapodás vizsgálata Az ellenőrzés célja: annak vizsgálata, hogy az Áht

szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzés eGov Hírlevé

Erdély

ÁSZ-elemzés a közszféra belső ellenőrzési tevékenysége

 1. Szabályszerűségi ellenőrzés - - Pénzügyi ellenőrzés - - Rendszer ellenőrzés 1 1 Ebből Soron kívüli ellenőrzés Ellenőrzések összesen 1 1 A.B) Az ellenőrzések személyi feltételeinek megléte A belső ellenőrzés helyzete A belső ellenőrzési szervezet függetlensége.
 2. Szabályszerűségi ellenőrzés Dr. Magyar Károly Városi Bölcsőde, Dorogi Petőfi Sándor Óvoda, Dorogi Szociális Szolgáltató Központ 2021. június-december 6,0 . 1/b. sz. melléklet Tervezett ellenőrzések 2021. év Dorog Kincstári Szervezet 2 II. Soron kívüli ellenőrzése
 3. Szabályszerűségi ellenőrzés 2014. év II. Költségvetési beszámoló ellenőrzése Pénzügyi ellenőrzés 2014. év III. Pénzkezelés, pénzügyi elszámolások ellenőrzése Rendszerellenőrzés 2014. év IV. Az állami vagyon megóvása gyarapítása és.
 4. szabályszerűségi ellenőrzés 2013.01.01-2014.12.31. A Veszprémi Törvényszéken egyes szabályzatok felülvizsgálata. soronkívüli utó ellenőrzés 2015. (a vizsgálat időpontjában hatályos szabályzatok) A Veszprémi Törvényszék 2014. évi költségvetési beszámoló és mellékleteinek ellenőrzése pénzügyi ellenőrzés
 5. Sorszám Az ellenőrzés tárgya A vizsgált időszak/feladat Az ellenőrzés típusa Az ellenőrzés ütemezése Megvalósulása 1. A költségvetés tervezésének és végrehajtásának ellenőrzése 2010. 01.01. - 2010.12.31. szabályszerűségi ellenőrzés 2011.év Az ellenőrzés a tervnek megfelelően megvalósult 2
 6. Ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a 2019. évi beszámoló elkészítése törvényi előírásoknak megfelel, határidők tartása, történt-e előirányzat nélküli kifizetés, Ellenőrzés tárgya: 2019. évi beszámoló, mérleg, kiadások bevételek teljesítés
 7. Szabályszerűségi ellenőrzés Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye I. n. év 15 Az ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy a kinevezések során a közalkalmazotti fizetési osztályok megállapítása (a végzettségek és képzettségek figyelembe vételével) helyesen történt-e

Éves Ellenőrzési Terv Mint

A szabályszerűségi ellenőrzés alapján a 632 elemszámú minta közel 36 szá-zalékában fordult elő, hogy a közszolgáltatók az értesítési kötelezettségü-ket nem teljesítették dokumentáltan, illetve a sormunkára megjelölt időt követően késve teljesítették. A lakossági felmérés és az ellenőrzés eltér szabályszerűségi ellenőrzés: A feltárt javaslatokra intézkedési terv készült. Miniszterelnökség Közbeszerzési Ellenőrzési Főosztály: 775/2020: 10 db 90x200 ágynemûtartós ágyrácsos fejvéges matracos ágy beszerzése : 2019.12.06.-2020.01.29. nem releváns: közbeszerzési értékhatárok alatti értékű beszerzés. Szabályszerűségi ellenőrzés Annak megállapítására szolgál, hogy a vizsgált szervezet vagy szervezeti egység működése, tevékenysége megfelelően szabályozott-e, illetve, hogy a vonatkozó szabályozás érvényre jut-e; Teljesítményellenőrzé Ellenőrzések csoportosítási lehetőségei A. Követelmények (tartalom) alapján 1. szabályszerűségi ellenőrzés - mi írja elő a követelményeket a.- ellenőrzés tárgyának, Figyelem! Ez itt a doksi tartalma kivonata. Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni

Előterjesztés száma: 193/2019/12

Az ellenőrzés típusa: pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzés Az ellenőrzés ütemezése: a polgármesterrel és a jegyzővel történő egyeztetés szerint Ellenőrzési kapacitás: szükséglet szerint 2.) Az ellenőrzés tárgya: Kazincbarcika Város Önkormányzatánál a rendészeti tevékenység vizsgálata Ellenőrzés tárgya Ellenőrzés célja Ellenőrzés módszere Pénzkezelés - Polgármesteri Hivatal A Hivatal pénzkezelése megfelel-e a jogszabályi követelményeknek és a belső szabályzat előírásainak. Szabályszerűségi követelmények érvényesülésének vizsgálata, valamint a nyilvántartások, pénztár egyéni szerepe az ellenőrzés előkészítésében, a felkészülésben, a feladatok megtervezé-sében is. Az elemi beszámoló pénzügyi (szabályszerűségi) ellenőrzésének módszertanát - a NAO financial audit folyamatmodellje adaptálásával - e követelmények szem előtt tartásával dolgoztuk ki Ellenőrzés módszere, típusa: Dokumentumok, nyilvántartások vizsgálata Szabályszerűségi-, pénzügyi ellenőrzés Ellenőrzés ütemezése: 2015. január-február hó 2.) Ellenőrzött szerv: Tapolca Kft. 2014. évi támogatása felhasználásának ellenőrzése Ellenőrzés tárgya: 2014. évben nyújtott önkormányzati támogatá pénzügyi (szabályszerűségi) ellenőrzés körének folyamatos bővülésével - éven-ként növekedhet. Az eredményes számvevői munkához a módszertanok, mód-szerek és a segédletek alapos ismerete egyaránt szükséges. A nemzetgazdasági elszámolások számítógépes feldolgozottsága teljes körű

2020. évi belső ellenőrzési ter

szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzés - eGov Hírlevél A Kormány 37 milliárd forinttal megemeli az Egészségügyi Alap kasszáját - ezt jelentette be Dr. Horváth Ildikó egészségügyért felelős államtitkár az Állami Számvevőszék Fókuszban az egészségügyi szakrendelők című jó gyakorlatok konferenciáján A belső kontrollkörnyezet és a belső ellenőrzés kiépítése és működtetése az 5 9 17 17 17 18 19 APEH/NAV-nál 20 2.1. A belső kontrollkörnyezet kialakítása a foglalkoztatási célú adó-és mények igénybevételének szabályszerűségi ellenőrzésérő megállapításokat, következtetéseket tett a belső ellenőrzés és a vezetés számára is hasznosítható javaslatokat fogalmazott meg. A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/201 1. (XII,3 1.) Kormányrendelet (Bkr.) 48. -ban foglaltak figyelembevételével kell elkészíteni a Az ellenőrzés célja: A vizsgálat az Önkormányzati Hivatal belső kontrolljainak szabályozottságára terjedt ki Az ellenőrzés típusa: Szabályszerűségi ellenőrzés Az ellenőrzés módszerei: Eljárások és rendszerek szabályzatainak elemzése, értékelése Jogszabályi vagy egyéb felhatalmazás: A Kormány 370/2011

Ellenőrzés típusa: szabályszerűségi Ellenőrzés tervezett időpontja: 2020. július hónap. Ellenőrzést vezeti: Szalontai Mária belső ellenőr Ellenőrzéshez adatokat szolgáltatnak: Sutus Mónika pénzügyi csoportvezető, Vagyon nyilvántartási felelős, Műszaki ügyintéz A szabályszerűségi ellenőrzés típusú ellenőrzés lefolytatására Vigántpetend Község Önkormányzata (8293 Vigántpetend, Kossuth út 32.) került sor 2017 évre vonatkozóan. Az ellenőrzés lefolytatásának időszakában az alábbi vezetők voltak hivatalban Az ellenőrzés típusa: szabályszerűségi ellenőrzés. Az ellenőrzött időszak: 2009. január 1. napjától 2014. június 30. napjáig, kitekintéssel a helyszíni ellenőrzés végéig tartó releváns folyamatokra, intézke­ désekre. Az ellenőrzés várható hasznosulása: A Társaság és a tulajdonosi joggya Szabályszerűségi ellenőrzés Módszerei: Dokumentumok, nyilvántartások mintavételes ellenőrzése 2020. Jelentés: 2020. április 30. 8 belső ellenőri nap 2 Aszódi Polgármesteri Hivatal (Aszód Város Önkormányzata vonatkozásában) Célja: annak vizsgálata, hogy a bérbeadási tevékenység, a helyiségekke Szabályszerűségi ellenőrzés 2/ 38 2/ 38. Rendszerellenőrzés 5/114 4/ 92 Összesen: 7/152 6/130. Soron kívüli: Rendszerellenőrzés 1/ 4 Mindösszesen: 7/134. A tervtől eltérés indokai: A jóváhagyott éves ellenőrzési tervtől eltérés történt: A Hőgyes Endre Gimnázium és Szakközépiskola 2009. IV Szakdolgozatom a belső kontrollrendszer és a belső ellenőrzés működésének szabályszerűségi vizsgálatára terjedt ki az önkormányzatnál és intézményeinél. A szakdolgozat tárgyában végzett munka során bemutattam a belső kontrollrendszer és a belső ellenőrzés jogszabályi alapjait, feladatait, felépítését valamint.

 • A mértékegység.
 • Rakott karfiol németül.
 • Ittlakunk soroksár.
 • Ben 10 omniverzum 6.évad 3.rész indavideo.
 • A list szalon vélemények.
 • Lontrel 72 SG.
 • Szervi szkleroderma.
 • Serpenyős pizza.
 • Andrássy út étterem.
 • Génlottó.
 • Seth egypt god.
 • Laminált padló fektetése ár.
 • Steam szint növelése.
 • Kutya ugatás leszoktatása.
 • Sportolási lehetőségek nyíregyházán.
 • Boross péter fia.
 • Dékány dávid banánzöld.
 • Retek kelési ideje.
 • TEKKEN 7.
 • Zombie vs cat.
 • Eladó sundaville.
 • Fuszulyka étterem.
 • Inert hulladék lerakó engedély.
 • Syria.
 • Kalandváros szombathely nyitvatartás 2020.
 • Viszkető mell terhesség jele.
 • Enkefalopátia jelentése.
 • Ágykeret 140x200 ikea.
 • Clint eastwood feleségei.
 • Benzines kanna tesco.
 • Fagyasztott édesburgonya elkészítése.
 • Milyen fúrókalapácsot vegyek.
 • Naxos beach.
 • Rijks múzeum.
 • Mary poppins visszatér dalszöveg.
 • Mkh vezeték terhelhetősége.
 • Medence algásodás ellen házilag.
 • Bad kleinkirchheim pályaszállás.
 • Tfp jelentése.
 • Vw golf 4 kiegészítők.
 • Bmw x5 3.0d 2004.